ฝ่ายธุรการ
ตำแหน่ง:
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ที่อยู่:
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว
เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
45120
ไทย
โทรศัพท์:
043556001
โทรสาร:
043556009
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
0800000000
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)